NGỰA ĐÔI 2 PHÁO KÉO BOM RƯỢU

65   |   0

Cỗ xe và trống làm từ gỗ thông sấy, ngựa và cao bồi làm từ thạch cao composite phun phủ. Mục đích sử dụng: Trang trí, chưa đựng rượu. Quà biếu tặng ....